MADDE 1 - TARAFLAR

 

1.1 - SATICI

Ünvanı                        YAPEL ELEKTRİK A.Ş.  (Bundan sonra Yapel veya SATICI olarak anılacaktır)

 

Adresi                         Pınartepe Mahallesi, Turgut Özal 1 Caddesi, No:23A-C, Büyükçekmece / İstanbul

 

Telefon                        0212 644 65 25

 

Fax                              0212 644 20 80

 

E-Posta Adresi           [email protected]

 

1.2 - ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

 

Adresi

 

Telefon

 

E-Posta Adresi

 

 

MADDE 2 - KONU

 

2.1- İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’ nin Satıcıya ait www.yapelonline.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede ve/veya web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 
2.2- ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder. www.yapelonline.com sitesinde yer alan bilgilendirme, ALICI tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, irsaliye, kargo teslim fişleri ve sözleşmeye konu ürün faturaları iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir. 
2.3- İş bu sözleşme SATICI’ ya açıkça sipariş edilen ürünler hariç sürekli, dönemsel yada periyodik olarak ürün teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. Web adresinde satışı yapılan ürünler tüm ALICIlara arz edilmiş olup herhangi birine ayrıcalık tanınmamıştır. 
2.4- İş bu sözleşme konusu Ürün Özel Nitelikleri Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Mal/hizmet, ALICI’ nin sipariş formunda, eğer sipariş formunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye teslim edilecektir.

 

MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

4.1- Teslimat/nakliye giderlerinin tamamı ALICI’ ya aittir. Satıcı, açık bir şekilde web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse ancak bu durumda teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; ürün stokunun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. 
4.2- Ödeme aksi belirtilmemiş ise siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, Satıcı, mal/hizmeti, ALICI tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez, Satıcı hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir yada banka yada 3. Kişiler yada ALICI tarafından ödeme iptal edilir ise, satıcı, tüm yasal hakları saklı kalmak üzere mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5 – ALICI VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, ürün yada ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ ye aittir. 

 

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ ye ait banka kartı veya kredi kartının ALICI’ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ ya aittir.

 

ALICI, İnternet Sitesi'nde belirtiği şekilde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

SATICI, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

SATICI, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

 

 İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama SATICI’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

SATICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

 

ALICI’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. 

 

Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler iade edilir. 

 


Ürünlerin ALICI hatası, kastı yada ihmali ile yada SATICI’ ya izafe edilmeyecek nedenler ile zarar görmesi halinde satıcı ürünü iade almak yada değiştirmek zorunda değildir. 

 

Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. İndirim, promosyon, kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler tamamı ile SATICI yetkisinde olup, alınmış ürünlerin fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması yada tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel ürün verilmesi yada sair 3. Kişilere ekstra avantajlar sağlanması ürün iade sebebi olarak kabul edilemez, ALICI, ürünü aldığı tarihte geçerli olarak ilan edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.

 

Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.

 

 

Sözleşme konusu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

 

Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

SATICI, sözleşme konusu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

 

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün(ler) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

 

SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

 

ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

 

Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

ALICI, SATICININ Yönetmelik hükümlerine göre taksitlendirme yapamayacağı durumları kabul eder.

 

MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.yapelonline.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 8 - MAL/HİZMETİN FİYATI

 

8.1- Mal/hizmetin peşin fiyatı ürünün web sitesindeki tanıtımında verilen vadeli ve peşin fiyatları olup, bu bedellere ayrıca KDV dahildir. Ancak nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı, Banka Kartı ile yada havale/EFT ile yapılacaktır. 
8.2- ALICININ ödemede temerrüde düşmesi halinde ilgili Kanun hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Kredi kartı ile yapılan yada kredili ödemelerde ALICI çalıştığı bankaya karşı, Banka ve ALICI arasında mevcut sözleşmeler ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sorumludur. 
8.3- Malın taksitli yada vadeli alınması durumunda, Mal/hizmetin peşinat tutarı web sitesinde yer alan ürünün sayfasında, sipariş formunda açıkça yer almakta olup bu bedel ayrıca ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde yer alacaktır. ALICI, Taksitli ve/veya vadeli satışların yalnızca  Kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, Vade ve taksit sayısının web adresinde açıkça belirtildiğini, bu vade sayısı dışında, ödemeye esas kredi kartının verilmiş olduğu Banka ile ALICI arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ve Banka’ nın yapmış olduğu ödeme ve taksit kolaylıklarının SATICI’yı etkilemediği, bu hususların banka ve ALICI’ yı ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

8.4- ALICI’ nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI ve Banka arasındaki anlaşmazlıklardan Satıcı sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.


MADDE 9 - CAYMA HAKKI


ALICI, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 

Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve internet sitesi üzerinden müşterilerine duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,a) Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır),b) İade formu,c) Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

 

MADDE 10 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirtilen ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler.b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin ürünler.c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler.ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin ürünler.d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin ürünler.f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünler.g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürünler.ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin ürünler.h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin ürünler.

 

MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ den talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞME İMZA TARİHİ

 

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından ürün sipariş tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ve ALICI’nın Korunması Hakkında Kanun ve MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNEMELİK düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan, aynı zamanda SATICI Web adresinde yer alan Bilgilendirme formunu ALICI’ nın mail adresine yada ürün ile birlikte ALICI’ ya gönderecektir. Sözleşmenin ve Ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda onaylanmış olması ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına gelmekte olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir. Taraflar sözleşmenin ve Ön bilgilendirme forumunun web adresine konulmuş olmasının Satıcı tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, ALICI tarafından siparişin neticelendirilmesi ile bedelinin ödenmesinin de ALICI tarafından sözleşme ve Ön bilgilendirme formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına geldiğini kabul ve beyan eder. 
ALICI, web sitesinin niteliği itibari ile sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini, iş bu sözleşmenin onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

 

MADDE 13 - YETKİLİ MAHKEMELER

 

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

MADDE 14-    İşbu sözleşmedeki herhangi bir madde veya cümlenin geçersiz olması halinde diğer hükümlerin geçerliliği devam edecektir.

 

.

                                             ALICI                                                                                  SATICI

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Yapışkan Buton Yapımı

Telefon ile Sipariş Ver